Ünsüz benzeşmesi (Ünsüz sertleşmesi) nedir?

Sonunda sert ünsüz bulunan kelimelere yumuşak ünsüzle başlayan ek getirilemez. Bu kurala ünsüz benzeşmesi (Ünsüz sertleşmesi) denir.

Ünsüz benzeşmesi yada ünsüz sertleşmesi; fıstıkçı şahap kelimesini ünsüz harfleri olan f, s, t, k,ç, ş, h, p harfleri ile biten bir kelimeye c, d, g harfleri ile başlayan bir ek gelirse, ekin başındaki yumuşak harfler sertleşir. Buna göre; c-ç, d-t, g-k olur. Yani, Türkçe'de sert ünsüzlerden sonra yumuşak ünsüzler gelmez.

Ünsüz benzeşmesi (Ünsüz sertleşmesi) örnekleri

Kebap-cı› Kebabçı

Yavaş-ca› Yavaşça

Dost-dur› Dosttur

Yurt-dan› Yurttan

Ses-deş› Sesteş

Kural: Ünsüz benzeşmesi (Ünsüz sertleşmesi) kuralı, sayıların rakamla yazılışlarında da geçerlidir. Buna göre rakamlar okunur ve okunuşu p, ç, t, k, f, h,s, ş harflerinden biriyle biterse, ekler de sertleşir. Buna uyulmazsa yazım yanlışı yapılmış olur.

Örnek

Saat 3'de geldim. (Yanlış)

Saat 3’te geldim (Doğru)

Kural: Ünsüz benzeşmesi kuralına uymamak bir yazım yanlışıdır.

Örnek

Yapışkan (doğru) - Yapışgan (yanlış)

Üretken (doğru) - Üretgen (yanlış)

Ünsüz benzeşmesi (Ünsüz sertleşmesi) özel durumlar

1. Bazı birleşik kelimelerin bu kurala uymadığı görülür : Dikdörtgen, Akciğer...

2. Bazı matematik terimlerinin bu kurala uymadığı görülür: Üçgen, beşgen..

3.  -de, -da bağlacı, başlı başına bir kelime olduğu için p, ç,t,k,f,h,s,ş harfleriyle biten kelimelerden sonra gelse bile sertleşme kuralına uymaz. Zaten de, da bağlacını  -de -da ekinden ayıran en önemli özelliklerden biri de budur.

Örnek: Gitsek de olur, gitmesek de...

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç